Văn bản quy phạm pháp luật cần chất lượng hơn số lượng

 Đó là chia sẻ của Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Luật Basico tại Hội thảo công bố báo cáo "Dòng chảy Pháp luật Kinh doanh 2019".

Theo enternews.vn

 

 

Theo