Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính: Nguy hiểm gấp trăm triệu lần năm 2014

So với Hải dương 981 năm 2014 thì nhóm tàu Hải Dương Địa chất 8 xâm phạm ở khu vực bãi Tư Chính ở Biển Đông lần này nguy hiểm hơn gấp trăm triệu lần. Đó là phát biểu mở đầu của thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) tại tọa đàm tọa đàm khoa học “Vùng biển bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế” do Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) và Viện Quản trị Doanh nghiệp (BMI) Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Nhóm Phóng viên/ Tầm nhìn