Trung Quốc đang đe dọa hòa bình và an ninh khu vực ở Biển Đông

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) Tiến sĩ, Luật sư Hoàng Ngọc Giao cho rằng Trung Quốc hiện diện ở biển Đông từ trước tới nay mà đặc biệt là hiện nay ở bãi Tư Chính thực chất là một hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực và dùng vũ lực bằng các tàu hải cảnh, lực lượng dân quân… Điều này đã bị quốc tế phản ứng, coi đây là hành vi đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Theo Nhóm Phóng viên/ Tầm nhìn