Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ông Hoàng Trung Hải làm phó trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII

Chiều 7-2, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, theo đó, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng được phân công giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo Tầm nhìn

https://tamnhin.net.vn/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-lam-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-ong-hoang-trung-hai-lam-pho-truong-tieu-ban-van-kien-dai-hoi-xiii.media

 

 

Theo