Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức hội thảo Chia sẻ kỹ năng truyền thông và phổ biến kiến thức, nghiêm túc thực hiện quy hoạch báo chí

Sáng ngày 24/12, tại Thái Bình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình tổ chức hội thảo “Chia sẻ kỹ năng truyền thông và phổ biến kiến thức” cho các hội thành viên khu vực phía Bắc. Tham dự hội thảo có TS. Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Nhà Báo Nguyễn Văn Tông, TBT Báo Điện tử Tầm nhìn, Buổi hội thảo còn có sự góp mặt của đại diện tỉnh Thái Bình; lãnh đạo các Hội thành viên của Liên Hiệp hội Việt Nam tại Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa và các chuyên gia.

Theo Tầm nhìn

https://tamnhin.net.vn/lien-hiep-hoi-viet-nam-to-chuc-hoi-thao-chia-se-ky-nang-truyen-thong-va-pho-bien-kien-thuc-nghiem-tuc-thuc-hien-quy-hoach-bao-chi.media

 

 

Theo