Biển Đông giữa vòng xoáy cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt Môi trường Biển Đông bị hủy hoại vì hành vi thiếu trách nhiệm

Việc Trung Quốc cải tạo đảo, đá để thực hiện tham vọng chủ quyền phi lý ở Biển Đông đã hủy hoại nghiệm trọng môi trường vùng biển này. Việc bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển và gìn giữ “nguồn vốn tự nhiên biển” luôn là […]

Xem thêm

3 Đại học quốc tế tổ chức hội thảo về Luật và Kinh doanh quốc tế

Phát triển bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường là một vấn đề cấp bách và đang nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng. Ngày 22/11, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã tổ chức hội thảo quốc tế về Luật, Kinh tế phát triển và Kinh […]

Xem thêm