Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói về 5 bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm

Năm 2019, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, đột phá trong tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, hoàn thành xuất sắc vai trò […]

Xem thêm