Biển Đông giữa vòng xoáy cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt: Việt Nam và vai trò tích cực, chủ động trên Biển Đông

Các chuyên gia và học giả quốc tế đều cho rằng Việt Nam đã có ứng xử linh hoạt, phù hợp khi phát sinh vấn đề trên biển. Xử lý thích hợp tình huống phát sinh “Để nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế về vấn đề Biển Đông, Việt Nam cần […]

Xem thêm