Hàng loạt ATM hết tiền sát Tết, Ngân hàng Nhà nước kêu gọi người dân tăng cường thanh toán không tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước khuyến khích người dân lựa chọn các hình thức thanh toán phi tiền mặt để vừa tiện lợi, tiết kiệm thời gian, tránh được cảnh xếp hàng rút tiền tại ATM mùa cao điểm. Lượng rút tiền mặt gấp 2-3 lần ngày thường Theo ghi nhận đến hôm nay, 28 Tết, nhiều các […]

Xem thêm

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng: Phát huy giá trị nền tảng, tạo thế và lực mới để phát triển

Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã có những bước phát triển và tăng trưởng khá trên mọi mặt, trong bước phát triển đó có đóng góp của ngành khoa học và công nghệ. Năng lực khoa học công […]

Xem thêm

Bổ nhiệm cử nhân luật làm Cảnh sát viên, trinh sát viên Cảnh sát biển

BQP vừa ban hành Thông tư 177/2019/TT-BQP Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm Cảnh sát viên, Trinh sát viên được quy định […]

Xem thêm

Hướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Thông tư 80 bãi bỏ Thông tư 217/2015/TT-BTC […]

Xem thêm