Cho thuê môi trường rừng đặc dụng cần tránh biến tướng thành tham nhũng tài sản công

Đa dạng hóa nguồn đầu tư, tự chủ về tài chính đang được Chính phủ khuyến khích để bảo vệ hiệu quả hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Tuy nhiên việc này cần có cơ chế phù hợp để tránh tình trạng tham nhũng tài sản công. Cho thuê môi trường rừng đặc dụng cần có […]

Xem thêm

Mời tham dự tọa đàm khoa học ‘Vùng biển bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế”

Trong gần 03 tháng vừa qua Trung Quốc đã xâm phạm thô bạo quyền chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển Nam Biển Đông (khu vực Bãi Tư chính), dùng tàu thuyền hải cảnh, dân quân biển có vũ trang đe dọa, áp chế lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, tiến sâu vào […]

Xem thêm