Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy thực thi Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ vì sức khỏe […]

Xem thêm

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Ðảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư; Hội đồng Lý luận T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Ðảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và […]

Xem thêm

Cho thuê môi trường rừng đặc dụng cần tránh biến tướng thành tham nhũng tài sản công

Đa dạng hóa nguồn đầu tư, tự chủ về tài chính đang được Chính phủ khuyến khích để bảo vệ hiệu quả hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Tuy nhiên việc này cần có cơ chế phù hợp để tránh tình trạng tham nhũng tài sản công. Cho thuê môi trường rừng đặc dụng cần có […]

Xem thêm

Hội thảo Việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long: Cơ hội và thách thức

Khoa học công nghệ phát triển cần số lượng lao động ít hơn, nhưng đòi hỏi chất lượng cao hơn. Đây là một thách thức lớn với lao động nữ. Việc làm cho phụ nữ nông thôn, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn là mối quan tâm của nhiều […]

Xem thêm