3 Đại học quốc tế tổ chức hội thảo về Luật và Kinh doanh quốc tế

Phát triển bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường là một vấn đề cấp bách và đang nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng. Ngày 22/11, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã tổ chức hội thảo quốc tế về Luật, Kinh tế phát triển và Kinh […]

Xem thêm

Hải Phòng: Hội thảo khoa học Danh tướng Đào Nhuận trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hải Phòng vừa phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đào tổ chức Hội thảo khoa học: Danh tướng Đào Nhuận trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Tới dự Hội thảo có Giáo sư sử học Lê Văn Lan; Giáo sư – Tiến […]

Xem thêm

Kết luận đợt hai Hội nghị Bộ Chính trị, ngày 7/1/1975 Bàn về tình hình và nhiệm vụ cuộc chống Mỹ, cứu nước

Căn cứ vào sự đánh giá trong cả hai lần họp, chúng ta thấy chính xác hơn thời cơ lịch sử và khả năng thực tế để quyết chiến những trận cuối cùng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Bộ Chính trị họp quyết định mở cuộc Tổng […]

Xem thêm