Giới thiệu chung:

Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển – PLD, là một tổ chức nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA); Hoạt động của PLD nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua các hoạt động nghiên […]

Xem thêm