Căng băng rôn phản đối chủ đầu tư: Luật không cấm sao lại cần chế tài để hạn chế?

Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, việc người dân căng băng rôn phản đối chủ đầu tư là việc cần khuyến khích chứ không phải cần chế tài xử phạt, hạn chế. Tại hội thảo về công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng hủ trì, trước […]

Xem thêm