Hơn 15.000 nhà thuốc thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

Theo Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, đến nay, đã có 15.178 nhà thuốc thực hiện kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, chiếm hơn 80% các nhà thuốc trên toàn quốc.

63 tỉnh/thành phố đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc. Các địa phương đã phối hợp với các cơ sở cung ứng phần mềm trên địa bàn tổ chức tập huấn, cài đặt phần mềm, cấp tài khoản hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn.

Các tỉnh/thành phố đã cài đặt và cung cấp tài khoản liên thông cho 24.922 cơ sở bán lẻ thuốc. Đối với quầy thuốc, theo lộ trình, đến 1/1/2020 phải thực hiện kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Đỗ Văn Đông, Bộ Y tế đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kết nối cơ sở cung ứng thuốc tại các địa phương, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc cần đúng lộ trình đề ra nhưng cũng phải đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh. Đối với một số trường hợp chưa thực hiện kết nối, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, phân loại, xác định nguyên nhân và khẩn trương báo cáo về Bộ để có hướng xử lý.

Thời gian tới, Cục Quản lý Dược sẽ tổ chức các lớp tập huấn nhằm hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc cho Sở Y tế các tỉnh/thành phố.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các thông tin của thuốc như nguồn gốc xuất xứ, hạn dùng… Các cơ sở cung ứng thuốc có công cụ hữu hiệu phục vụ hoạt động kinh doanh như chức năng thống kê, báo cáo, kiểm soát chặt chẽ hạn dùng của thuốc, đưa ra cảnh báo khi thuốc sắp hết hạn, tiếp nhận kịp thời các văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý như thông tin thuốc bị thu hồi, thuốc không đạt chất lượng. Cơ quan quản lý dược từ trung ương đến địa phương có thể xác định nguồn gốc, xuất xứ, hạn dùng của thuốc, kiểm soát giá cả, chất lượng thuốc.

Để triển khai nội dung này, Bộ Y tế đã phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố trên cả nước chỉ đạo các sở, ban ngành ở địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều tra khảo sát Trong nước