Kiến nghị thu hồi 40 tỉ đồng sai phạm tại Vinamilk

Ngày 12/7, tại Hội nghị giao ban công tác thanh tra phía bắc 6 tháng đầu năm 2007, một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết: Cơ quan này vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra việc cổ phần hoá tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk).

Quá trình thanh tra tại đơn vị này TTCP đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp. TTCP đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thu hồi để nộp ngân sách khoảng 40 tỉ đồng sai phạm tại Vinamilk. TTCP quyết định thu hồi gần 29 tỉ đồng về tài khoản tạm giữ của TTCP.

Trong đó, đáng chú ý có khoảng 2,9 tỉ đồng tiền chênh lệch giữa giá đấu giá bình quân và mệnh giá cổ phần ưu đãi của các hộ nông dân không mua hết cổ phần dành cho họ; số tiền còn lại là tiền thu được phải nộp khi bán bớt phần vốn nhà nước tại Vinamilk.

TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính thu hồi khoảng 11 tỉ đồng tiền gốc và lãi phải nộp khi thực hiện cổ phần hoá mà Vinamilk chưa nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, quá trình thanh tra, TTCP cũng làm rõ những khiếu nại liên quan đến việc lãnh đạo Vinamilk lấy cổ phần của cán bộ công nhân viên trong công ty bán ra bên ngoài nhằm mục đích “đối ngoại”.

Theo phương án cổ phần hoá được duyệt thì công nhân viên chức của Vinamilk được mua 11,2% tổng số cổ phần nhưng lãnh đạo đã lấy gần 95.000 cổ phần (chiếm gần 10% số cổ phần của cán bộ công nhân viên) để bán cho các đối tượng khác.

Theo Báo Lao động

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/kien-nghi-thu-hoi-40-ti-dong-sai-pham-tai-vinamilk-1184392465.htm

 

 

 

 

 

 

Theo
Kinh Tế Tin tức