Tin tức & Sự kiện

TS Hoàng Ngọc Giao: Trung Quốc rất lo sợ việc đưa vấn đề Biển Đông ra quốc tế

TS Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển cho rằng Trung Quốc có những lo sợ khi đưa vấn đề Biển Đông ra quốc tế. Ví dụ ở các hội nghị tại ASEAN, khi nhắc đến vấn đề Biển Đông thì Trung Quốc luôn đề nghị Mỹ […]

Nguyên cứu

Tự chủ đại học: Khái niệm và chính sách giáo dục ở Việt Nam

Trên thế giới, khái niệm tự chủ đại học phản ánh sự biến đổi mối tương quan giữa nhà nước và cơ sở đào tạo theo tinh thần phát huy truyền thống tự do học thuật của đại học và giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của cơ quan công quyền vào quản trị […]

Điều tra khảo sát

Hơn 15.000 nhà thuốc thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

Theo Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, đến nay, đã có 15.178 nhà thuốc thực hiện kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, chiếm hơn 80% các nhà thuốc trên toàn quốc. 63 tỉnh/thành phố đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung […]